ספר מאת איתן פרץ

"כשההורים שלי רבים" הוא ספר המיועד להורים המגדלים ילדים, ולילדים המגדלים את הוריהם. בהומור ובקלילות מתייחס הספר למצבים יומיומיים בחיי המשפחה, כפי שהם נתפסים בעניה של ילדה מתבוננת ונבונה שנותנת להם פירושים משלה.

ספר מאת איתן פרץ

הספר "המשפחה המיוחדת שלי" בא לתת מענה לילדים שדגלים במשפחות אחרות. בקלילות, בהומור ובאהבה מתייחס הספר למשפחה הרגילה ולמשפחות המיוחדות, נותן מענה לשאלת התורם, ההיריון והלידה, ובדרכו מחנך לסובלנות ולקבלת הזולת.